Aitame taastuda inimestel ja planeedil

Jätkusuutlikkus on Coffee Addressi strateegias ja väärtustes väga oluline. Meie tähelepanu keskmes on keskkonnakaitse, tootevastutus, töötajate heaolu ja eetiline juhtimine. Püüame hallata ressursse võimalikult mõistlikult, pakkuda jätkusuutlikke tooteid, hoida töökohti tervislikuna ja kaasata oma inimesi, järgides tugevaid juhtimistavasid. Tahame avaldada keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele kestvalt positiivset mõju ja liikuda koos jätkusuutliku tuleviku poole.

Laadige alla meie uusim aruanne

SUSTAINABILITY REPORT 2023

Planeet

Üritame oma jäätmekäitluse, energiasäästumeetmete ja ringmajanduse põhimõtteid ellu viies võimalikult tõhusalt vähendada halba keskkonnamõju. Mida me sealjuures teeme? Kasutame üha enam kestlikke materjale, täiustame ringlussevõttu ja uurime, kuidas mitmesugustes tegevustes saaks rakendada hästi energiatõhusaid lahendusi.

Tootmine

Meie tootestrateegia keskpunkt on eetiliselt toodetud kohv. Niisiis kindlustame jätkusuutliku tarneahela, võttes partneriks üksnes sellised tarnijad, kes järgivad rangeid keskkonna- ja eetikastandardeid ning tahavad nagu meiegi minimeerida oma üldist keskkonnajalajälge.

Inimesed

Anname oma inimestele võimalikult turvalise, kaasava ja võimestava töökoha, kus esikohale on seatud nende tervis, ohutus ja isiklik areng. Pakume igakülgset koolitust, edendame heaolukultuuri ja kaasame töötajad oma kestlikkusalgatustesse.

Juhtimistavad

Coffee Address Group järgib oma juhtimistavades läbipaistvuse, vastutuse ja eetilise tegutsemispraktika põhimõtteid. Meie tegevus on üles ehitatud juhtimisraamistikule, mille keskmes on vastutus. Kogu organisatsiooni juhitakse läbimõeldult just vastutuse põhimõttest lähtudes. See raamistik hõlmab kõiki meie sisemisi standardeid ning on kooskõlas ka Läti Vabariigi justiitsministeeriumi koostatud organisatsioonijuhtimiskoodeksiga. Hoiame kõrgel oma juhtimisstandardeid ja käitume eetiliselt.